Trang chủ Chính sách thanh toán

– Khách hàng thanh toán cho nhân viên giao hàng hoặc nhân viên của công ty có giấy giới thiệu sau khi đã nhận hàng và kiểm tra hàng hóa đầy đủ và các chứng từ kèm theo.

Thiết kế bới qts.vn

CHAT VỚI CHÚNG TÔI